Vi börjar vaccinera mot årets influensa den 10 november.

Du är välkommen att höra av dig till oss när det passar dig.
Vi har drop-in på torsdag-fredag.

Drop-in tider på Totalhälsan:
Torsdagar: 17:00-19:00
Fredag 11 nov: 15:00 -17:00
Fredag 18 nov: 13:00-17:00
Fredag 25 nov: 15:00-17:00
Fredag 2 dec: 15:00-17:00
Fredag 9 dec: 15:00-17:00

Pris: 200 kr för personer som inte tillhör en riskgrupp

Vanliga frågor om influensavaccination

Totalhälsans företagssköterska Inger Carlsson svarar på de vanligaste frågorna angående influensavaccination.

Inger Carlsson - Totalhälsan i Uppsala

Inger Carlsson -Leg. Företagsköterska

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem ska vaccinera sig mot influensan?
-De flesta personer kan vaccineras och tillhör man en riskgrupp rekommenderas man att vaccineras, då kostnadsfritt, se mer info nedan.

Kan jag få influensan även om jag vaccinerar mig?
-Efter genomförd vaccination tar det ca två veckor innan immunförsvarets skydd mot influensa har hunnit utvecklas. Skyddet mot insjuknande är ca 60 %. Det är framförallt viktigt att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp eller vid resor till länder med pågående influensautbrott. Influensasäsongen infaller under olika tid i olika världsdelar.

Om jag vaccinerade mig förra året behöver jag vaccinera mig igen?
Vaccinationen bör göras om årligen eftersom influensavirusets utseende förändras från år till år och vaccinet anpassas efter årets virusvariant.

Ger vaccinationen några biverkningar?
-Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

Hur vet jag om jag tillhör en riskgrupp?
Följande riskgrupper rekommenderas kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa:
-personer 65 år och äldre
-gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
-vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
-kronisk hjärtsjukdom
-kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
-andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
-kronisk lever- eller njursvikt
-diabetes mellitus

…tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
Patienter med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar bör därför hänvisas till en specialist för bedömning av hur de kan få optimalt skydd mot influensa.

Totalhälsan utför influensavaccination på personer över 16 år. Vaccin mot pneumokocker (lunginflammation) tillhandahålls inte av Totalhälsan.