Stötvågsbehandling och träning effektivt mot senskador

I en färsk sammanställning av vetenskapliga artiklar som tidskriften Idrott & Kunskap intervjuas professor Paul Ackerman om senskador. Ackerman är professor på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI. Statistiken visar att senskadorna stadigt ökar men...