I en färsk sammanställning av vetenskapliga artiklar som tidskriften Idrott & Kunskap intervjuas professor Paul Ackerman om senskador.
Ackerman är professor på Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI. Statistiken visar att senskadorna stadigt ökar men också att behandlingsmetoderna blir effektivare.

Vissa åldrar verkar särskilt utsatta för en viss typ av senskador medan vissa idrotter också påvisats vara utsatta för en viss typ av skador på specifika senor. Generellt sett verkar också den excentriska fasen i senan, alltså fasen där senan sträcks ut men fortfarande ska en viss hållfasthet och hålla emot för att senan inta ska sträckas för snabbt eller för mycket vara den kritiska fasen för flera senor och idrotter.

De två behandlingsmetoder som visat sig ha bäst vetenskapligt evidens för åtminstone vissa typer av senskador är excentrisk träning och stötvågsbehandling.
Vid excentrisk träning tränar man senans hållfasthet och styrka, så att man blir starkare i just den fas som oftast orsakar en senskada.
Vid långvariga kroniska besvär med senan har man visat att det sker en nervinväxt i senan vilket blir orsak till smärtan, stötvåg är då ett effektivt sätt att ’slå sönder’ nervinväxten och bli kvitt smärtan.

2017. Senan i fokus. Idrott & Kunskap (3): 26-34