Totalhälsan utbildar dig och din personalgrupp
-på er arbetsplats eller hemma hos oss!

Utbildning

 

Vi erbjuder utbildning till hela företaget -på gruppnivå eller individnivå

 

Vi erbjuder utbildningar till företag och organisationer som syftar till förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att öka medvetenheten och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Utbildningar kan ske på flera nivåer både i grupp och individuellt. På plats hos er, eller hemma hos oss.

De flesta av våra utbildningar är färdiga och standardiserade men vi anpassar självklart efter era behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa er med och hur ett upplägg kan se ut hos oss.

 

Arbetsmiljö

Vi erbjuder mycket uppskattade arbetsmiljöutbildningar tillsammans med arbetsmiljöingenjör och företagsläkare som tillsammans med er skapar verklig insikt och förståelse för arbetsmiljöarbetet

Totalhälsans arbetsmiljöingenjör och företagsläkare informerar och utbildar om nya lagar och förordningar och hur de ska efterlevas. Tillsammans identifierar vi risker i er arbetsmiljö, hur man undviker eller minimerar dem. Vi bryter ner de ofta teoretiska lagarna och förordningarna till lättbegripliga och handfasta råd som ni kan tillämpa i er vardag. Vissa arbetsmetoder kan behöva bedömas utifrån eventuella risker. Mätningar av belysning, buller, ventilation, damm utförs vid behov. Information om risker med vissa kemiska ämnen samt gällande lagstiftning för dessa. Råd i samband med om – och tillbyggnad så att de nya arbetsplatserna får rätt ergonomiska utformning. Ett urval av utbildningar som kan erbjudas är;

-Arbetsskador
-Buller
-Damm (Kvarts)
-Ergonomi
-Härdplaster
-Lyft- och bärteknik
-Vibrationer

 

Ergonomi

Ergonomi är ett av arbetsgivarens viktigaste instrument att förebygga och rehabilitera problematik muskelapparaten såsom axlar, nacke och rygg

En anpassad arbetsplats är något som både förebygger och hjälper till vid rehabiliteringen av problem i axlar, nacke och rygg. För att uppnå detta kan vi hjälpa er i strävan att bli en bättre och effektivare arbetsplats. Ett arbetsplatsbesök som avser ergonomi innebär att vi kommer ut till ert företag och gör en individuell bedömning av varje anställds arbetsplats.

Vi försöker i största möjliga mån göra förändringarna på plats och vid behov rekommenderar vi inköp av möbler och ergonomiska hjälpmedel. Även råd om förebyggande rörelser som kan utföras på arbetsplatsen eller träningsråd som görs utanför arbetsplatsen ges om så önskas.

Ett ergonomibesök på kontor kan till exempel innefatta genomgång av ergonomin gällande skrivbord, stol, arbetshjälpmedel, belysning, dator, tangentbord och datamus med mera.

Vi utför ergonomiska bedömningar på flera olika typer av arbetsplatser och är ni intresserade av att höra mer om vad ett besök skulle kunna innebära för just er eller begära offert är ni välkomna att höra av er till oss.

 

HLR / Första Hjälpen

Att veta hur man ska agera när man är först till olycksplatsen är viktigt för båda dig och den olycksdrabbade -och kan rädda liv

Vi erbjuder första hjälpen-utbildning och första hjälpen-utbildning med hjärtstartare för både stora och små grupper.

Målet med kursen är att du ska veta vad som gäller och hur du ska gå tillväga när du är först på olycksplatsen. Olycksplatsen kan vara i din vardag eller på din arbetsplats och att vara utbildad och uppdaterad inom första hjälpen kan vara livsavgörande.

Vi pratar om de riskfaktorer som finns på er arbetsplats, hur man undviker eller minimerar dem samt går igenom var eventuell sjukvårdsutrustning finns placerad och hur man nyttjar den.

 

Ledarskap

Dagens organisationer ställer stora krav på ledarskapet. Med företagshälsovården får du som chef stöd, råd och handledning.

Som ledare stöter man ständigt på nya utmaningar och det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga. Allt ifrån sjukskrivningar, rehabiliteringar, flera konkurrerande arbetsuppgifter till arbetsplatskonflikter och stresshantering.

Att som chef ha tillgång till en fungerande företagshälsovård med chefsstöd är en ovärderlig resurs i sammanhanget.

Hos oss får ni hjälp och stöd med bland annat:
-Ledarskap och arbetsmiljö
-Chefsstöd
-Konflikthantering
-Stresshantering

 

 

Psykosocial & Organisation

Vi månar om ert arbetsliv. Att ni ska må bra. Trivas på jobbet. Och känna er betydelsefulla.

Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön. För att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten krävs det att organisationen fungerar och att ledarskapet är lyhört gentemot sina anställda.

När en organisationsförändring ska genomföras eller när företaget önskar förbättra sin organisation eller sitt ledarskap är det bra att ta hjälp av företagshälsovården i ett tidigt skede. I samarbete med kunden genomförs förändringar där konkreta mål för individ och organisation säkerhetsställs.

De arbetsområden som vi kan erbjuda är:
-Ledarskapsutveckling med professionell coaching
-Konflikthantering
-Teamutveckling
-Stresshantering
-Stödsamtal
-Handledning och mentorskap

Arbetsmetoder är behovsanalys, utbildning och uppföljning.

För mer information eller rådgivning kontakta oss så hjälper vi er att skräddarsy eller lösning speciellt anpassad för er.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida.