Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och arbetsliv efter en till exempel arbetsskada.

Rehabilitering innebär konkret att satsa på att återställa förhållanden till något liknande de som varit innan den livspåverkande händelsen. Inom sjukvården kan det till exempel handla om att man försöker återställa vissa funktioner, såsom tal och gång, som skadats efter en stroke. Yrkesgrupper som frekvent förekommer inom den medicinska rehabiliteringen är sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator och psykolog.

Är skadan redan skedd har vi många års erfarenhet av rehabilitering. Vi samarbetar kring Dig som patient i en grupp med läkare, sjukgymnaster, naprapater och psykologer för att i möjligaste mån underlätta återgång i arbete. Vi erbjuder en fullständig utredning av den anställde och tillsammans med arbetsgivaren läggs en individuell rehabiliteringsplan upp.

Sjukgymnastik eller fysioterapi är rörelsebehandling och fysisk behandling med syfte att bota, förebygga eller lindra sjukdomar. Ofta behandlas skador och handikapp. Rehabilitering är behandling av fysiska skador eller med hjälp av terapeutiska övningar och/eller genom tillämpning av hjälpmedel som syftar till att återställa patienten helt eller delvis och därmed återföra denne till en normal funktion och utveckling.