Som naprapater arbetar vi för att ge dig ökad rörelseförmåga och en snabb och effektiv smärtlindring vid besvär i rygg, muskler och leder

Boka tid online eller ring 018- 10 22 70

Naprapat

På Totalhälsan i Uppsala arbetar flera naprapater som kan hjälpa dig med smärtor och funktionsrubbningar i rygg, muskler och leder. Oavsett om besvären är akuta eller långvariga är målet en snabb och effektiv smärtlindring, öka rörligheten och samtidigt förhindra återkommande besvär. En naprapat arbetar främst med händerna och kombinerar ofta ledinriktade behandlingstekniker med mjukdelsbehandling som djupverkande massage och töjtekniker. Andra bra komplement som vi använder oss av är till exempel; stötvågsbehandling, akupunktur, elstimulering och tejpning.

Vi kombinerar naprapatins helhetstänk med kunskaper inom ortopedi och idrottsmedicin och har god kännedom om rörelseapparatens funktion och dess sjukdomar. För en korrekt bedömning genomgår alla patienter en omfattande och professionell undersökning där det tas hänsyn till livssituation och aktivitetsnivå. Behandlingen följs upp av ergonomiska råd eller specifika träningsupplägg för resultat på längre sikt.

Som legitimerad naprapat lyder man under hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det är därmed naprapatens ansvar att patienten erbjuds adekvat behandling och rekommenderas eller remitteras vidare till annan vårdinstans om vidare utredning behövs. Detta medför naturligtvis en ökad trygghet för dig som patient.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell ortopedisk medicin och antalet patientbesök till naprapat ökar kraftigt varje år. De flesta upptäcker oss på egen hand men fler och fler remitteras till oss via sjukvården. Behandlingen möjliggör en snabbare och effektivare återgång till arbete vid sjukskrivning, och i många fall även undvikande av sjukskrivning. Detta är förstås intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och är en av de största anledningarna till att företag väljer att samarbeta med oss.

svenska_naprapatforbundet

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida