Totalhälsan i Uppsala är specialiserade på att hjälpa till med arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter utförs av våra arbetsmiljöingenjörer som även informerar om regler och föreskrifter.
Ytterligare tjänster inom detta område:

Arbetsplatsinventering av sjukgymnast/ergonom
Brandskyddsarbete
Riskanalyser
Kemikalierådgivning
Mätningar av buller, ventilation och damm mm.
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön.
Krishantering
Hjälp och rådgivning vid missbruksproblem.

 

Arbetsmiljö:

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter utförs av våra arbetsmiljöingenjörer som även informerar om regler och föreskrifter.

Vi utför även inom detta område

Arbetsplatsinventering av sjukgymnast/ergonom.

Brandskyddsarbete

Riskanalyser

Kemikalierådgivning

Mätningar av buller, ventilation, damm m.m

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

Krishantering

Hjälp och rådgivning vid missbruksproblem