Om Totalhälsan i Uppsala

Totalhälsan öppnade 1996 och har under denna tid blivit en av de ledande leverantörerna av företagshälsovård, vaccinationer och intyg i Uppsala med omnejd. Företaget startades av leg läkare Thomas Andersson , leg sjukgymnast Krister Höglund och leg naprapat Wiwie Dunhall.
Vi välkomnar både enmans företag och företag med många anställda. Vårt mål är att just du och ditt företag skall få tillgång till en företagshälsovård anpassad för era behov.

Vi strävar efter att fortsätta växa utan att ge avkall på personlig service och professionellt yrkeskunnande.
Företagshälsovården arbetar för att förbättra kvaliteten i arbetslivet. Att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård är att investera i arbetstagarnas hälsa och välmående. Om en anställd blir sjuk drabbas företaget av produktionsbortfall som kanske inte kan ersättas via vikarier eller att andra tar över arbetsuppgiften. Sårbarheten ökar pga. att en anställd idag ofta utför flera arbetsmoment och om sjukdom uppstår ökar arbetsbelastningen för de kvarvarande.

Vi på Totalhälsan har en bred kompetens och mångårig erfarenhet inom olika yrkesområden.
Som ett team vill vi hjälpa företag att systematiskt arbeta med hälsan i företaget för att skapa en arbetsmiljö av god kvalitet när det gäller fysiska, psykiska och sociala faktorer.
Vår uppgift är att tidigt upptäcka tecken på ohälsa och obalans i arbetsförmågan för att kunna sätta in passande åtgärder i tid.
Totalhälsan strävar efter att förbättra hälsan hos människor och företag genom att agera förebyggande, åtgärdande och rehabiliterande.

Vårt mål är att vara tillgängliga och kunna erbjuda en snabb tid hos någon av våra duktiga medarbetare

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida