Vi kan berätta att vi sedan en dryg månad tillbaka har ett nytecknat samarbetsavtal med ytterligare en Försäkringspartner.

IF / Nordic Netcare ingår numera i vårt nätverk av försäkringsbolag som är anslutna till oss;
avtalet omfattar kiropraktorbehandling, naprapatbehandling, sjukgymnastbehandling och ultraljudsdiagnostik.

Varmt välkomna!