Det viktigaste för oss är att hjälpa dig att bli smärtfri och återfå normal funktion i dina rörelse- och stödjeorgan

Hur går ett naprapatbesök hos till?

 • Adekvat undersökning
 • Anpassad behandling
 • Plan för rehabilitering

Det viktigaste för oss är att hjälpa dig att bli smärtfri och återfå normal funktion i dina rörelse- och stödjeorgan. Men det är även viktigt för oss att tillsammans med dig som patient utreda och förstå varfrån dina problem ursprungligen kommer och varför du fått dem. Vidare att se till att du med vår hjälp kan analysera vad som krävs för att du inte ska få tillbaka liknande problem i framtiden.

För att hjälpa dig med dina besvär använder sig våra naprapater av en eller flera olika behandlingstekniker:

 • Akupunktur/Dry Needling
 • Massage
 • Mobilisering
 • Manipulation
 • Stretching
 • Stötvåg
 • Tejpning
 • Triggerpunktsbehandling

I tillägg till våra behandlingar hjälper vi dig med olika typer av hjälpmedel, exempelvis orthoser av olika slag, rehabiliterande träning och träningsupplägg för att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till din idrott eller arbete med full kraft.