Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är varje upplysning som kan härleda till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Information som t ex mobilnummer, personnummer, röstinspelning, fotografi eller IP-adress utgör personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med uppgifterna, alltså varje åtgärd som vidtas, såsom insamling, registrering, läsning, lagring, ändring eller radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Totalhälsan kan komma att samla in följande personuppgifter: Namn, adress, e‑postadress, telefonnummer, personnummer och användarnamn.

!!Personuppgifterna samlas in i samband med
!!att du kontaktar oss via telefon, e-post eller vanlig post

Vad är vår grund till att behandla personuppgifter?
Totalhälsan behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. För behandling av personuppgifter stödjer vi oss på avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse.

Rättslig förpliktelse använder vi som rättslig grund när det finns lagkrav på att vi måste spara dina personuppgifter. Detta gäller till exempel när bokföringslagen kräver det.

Berättigat intresse är en rättslig grund som bygger på en intresseavvägning mellan Totalhälsan intresse av att behandla dina personuppgifter och ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Vad gör vi med dina personuppgifter?
Totalhälsan använder i huvudsak dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

För att möjliggöra god service, som att hantera förfrågningar, ändra adresser eller rätta felaktiga uppgifter.
För att kunna kommunicera med dig via e-post, sms, vanlig post eller telefon.
För att kunna skicka nyhetsbrev, tidning och annan information via e-post eller vanlig post.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Behandling sker enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att Totalhälsan inte sparar personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vid avtal sparas uppgifterna så länge avtalstiden löper. Vid rättslig förpliktelse sparas de så länge den rättsliga förpliktelsen gäller, exempelvis underlag för bokföring som sparas i 7 år.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Totalhälsan lämnar ut personuppgifter till företag såsom tryckeri och leverantörer för e-postutskick, vilka behandlar data på våra vägnar för att kunna göra vissa utskick åt oss. Vi lagrar personuppgifter på säkra servrar hos en leverantör i Sverige.

Hur använder vi cookies?
En cookie är en liten datafil som lagras i din dator och det är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Statistiken i cookien innehåller aldrig personlig information och den kan aldrig kopplas samman med din identitet.

Totalhälsan använder cookies och andra liknande tekniker för att anpassa användarupplevelsen och se besöksstatistik. Det används också för att utveckla och förbättra vår webbplats. Webbanalysverktyget Google Analytics används på vår webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Vad har du för rättigheter?
Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade eller bli borttagen ur vårt register, såvida uppgifterna inte måste behållas av rättsliga skäl.

Om du vill göra någon ändring av dina personuppgifter eller har ett klagomål över hur dina personuppgifter behandlas var vänlig kontakta Totalhälsan.
E-post: e-post@totalhalsan.se
Tel: 018-10 22 70
Brev: Gränby Centrum Ö:a Entrén, vån 3, Marknadsgatan 1, 754 60 Uppsala

Denna policy gäller fr o m den 25 maj 2018.