Information gällande covid-19 & öppettider 

Vi har öppet som vanligt och följer myndigheternas rekommendationer.

Alla som inte uppvisar symtom som förkylning, feber, hosta, andningsbesvär är välkomna.

Samtliga medarbetare på totalhälsan har för din trygghet genomgått socialstyrelsens utbildningar för att förhindra smittspridningen av covid 19

Vi följer hygienrutiner och har förstärkt våra städrutiner. Det finns handsprit tillgänglig. Vi hälsar men tar ej i hand.

Enligt folkhälsomyndighetens direktiv och 1177s inrådan, rekommenderas patienter med symtom och är i behov av rådgivning, att ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.