I samarbete med kunden genomförs förändringar där konkreta mål för individen och organisationen upprättas. Desto tidigare Totalhälsan kommer in i processen desto bättre blir resultatet för organisationen

Handledning / Organisation

Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön. För att alla medarbetare skall känna sig delaktiga i verksamheten krävs det att organisationen fungerar och att ledarskapet är lyhört gentemot sina anställda.

När en organisationsförändring skall genomföras är det bra att ta hjälp av företagshälsovården i ett tidigt skede.
I samarbete med kunden genomförs förändringar där konkreta mål för individ och organisation säkerhetsställs.

De arbetsområden som vi kan erbjuda är:
-Ledarskapsutveckling med professionell coaching
-Konflikthantering
-Teamutveckling
-Stresshantering
-Stödsamtal
-Handledning och mentorskap

Arbetsmetoder är behovsanalys, utbildning och uppföljning.

För mer information eller rådgivning kontakta oss så hjälper vi er att skräddarsy eller lösning speciellt anpassad för er.

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida.