Hos oss på Totalhälsan kan du som företagare eller privatperson genomföra olika slags hälsoundersökningar.

Nyanställda inom vissa yrken har enligt miljöavtalen rätt till en hälsokontroll inom sex månader. Vi utför alla lagstadgade hälsokontroller enligt AFS 2005:6.

Våra hälsokontroller:

Hälsoprofilbedömning, HPB:

Görs tillsammans med en sjuksköterska, här ingår:

 • Livsstils formulär med analys och rådgivning
 • Blodtrycksmätning, syn test, längd och vikt mätning
 • Provtagning, dessa inkluderar sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter
 • Konditionstest på cykel

 

Liten Hälsokontroll:

Görs tillsammans med läkare här ingår:

 • Livsstils formulär
 • Laboratorieprover
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtrycksmätning

 

Stor Hälsokontroll:

Görs tillsammans med sjukgymnast och läkare/sjuksköterska, här ingår:

 • Livsstils formulär med analys och rådgivning
 • Blodtrycksmätning, syn test, längd och vikt mätning
 • Laboratorieprover
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel
 • Funktionsbedömning av sjukgymnast/naprapat med styrke- och rörlighetstester
 • Konditionstest på cykel, alt. hörseltest, spirometri eller EKG

 

Tillägg till dessa tjänster kan vara:

 

 • EKG
 • Hörseltest
 • Spirometri

 

Med utgångspunkt från detta utförs en riskvärdering samt att Totalhälsan sätter upp individuella mål för hur var och en kan leva för att må bättre. Resultaten kan även användas som underlag för diskussioner med arbetsgivaren om förbättringar i arbetsmiljön.

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida