Din arbetsmiljö innefattar allt som påverkar ditt arbete
-såväl fysiska som psykosociala aspekter av din arbetsdag

Arbetsmiljö

 

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

En bra arbetsmiljö är en miljö där medarbetarna trivs, mår bra, bekräftas och utvecklas

Det är viktigt att ha en bra arbetsmiljö på jobbet. En bra arbetsmiljö på verkar inte bara medarbetarnas trivsel och arbetsförmåga på jobbet utan har stor påverkan även på fritiden och inverkan på alla medarbetares privatliv. Arbetsmiljön påverkas av de uppenbara fysiska förhållandena på arbetsplatsen men även av de psykosociala faktorerna såsom stress och sammanhållningen på jobbet. Tillsammans utgör dessa faktorer arbetsmiljön och det är viktigt att belysa alla aspekter av arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet syftar till att ingen medarbetare blir skadad på jobbet.

Alla arbetsplatser ska kontinuerligt arbeta med sitt systematiska arbetsmiljöarbete och där ingår analys, behov och genomförande. I detta arbete är företagshälsovården en ovärderlig resurs som kan guida och ge råd i processen.

 

Läs mer om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete:

 

 

Fysisk arbetsmiljö

Att som arbetsgivare investera i den fysiska arbetsmiljön lönar sig alltid

Den fysiska arbetsmiljön är den som är mest påtaglig för de flesta av oss och det som man oftast tänker på först när man tänker på arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön består av flera delar och varje enskild del är viktig att man belyser i sitt arbetsmiljöarbete.

-Luft och ventilation
-Ljud och buller
-Ljus och belysning
-Ergonomi
-Temperatur och klimat
-Dator och bildskärmsarbete
-Belastning och tunga lyft
-Kemikaliearbete
-Maskiner
-Personlig utrustning

 

 

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är inte alltid lätt att ta på,
men minst lika viktig som den fysiska arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar det som inte är fysiskt i vår arbetsmiljö, det kan exempelvis handla om sådant som personlig utveckling i arbetet, anställningstrygghet, samarbete med kollegor, konflikter på arbetsplatsen, mobbning, diskriminering och otydligt ledarskap. Arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och det kan innebära att förändringar som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön ska riskbedömas.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida