Vi utreder och bedömer arbetsförmågan hos personer som behöver en arbetsförmågebedömning. Utredningen genomförs av personal som är väl insatta i arbetslivet och den bedömdes situation.

Arbetsförmågebedömning

Utredningen sker genom en kartläggning och bedömning av den fysiska och medicinska förmågan att kunna genomföra ett arbete. Till detta kan även den psykiska förmågan utredas för att helt kunna kartlägga arbetsförmågan. Det beror helt och håller på vad just du varit med om. Den medicinska utredningen utförs av kunniga läkare och den funktionella bedömningen görs av utbildade sjukgymnaster genom ett så kallat TIPPA test (Test Instrument for Profile of Physical Ability). Den psykiska förmågan utreds av en psykolog som bedömer dig efter ett antal tester med vetenskaplig grund. Även metoder såsom KOF kan tillämpas i bedömningen

 

TIPPA-test

Tippa är sammanfattningsvis ett test som efter år 2004 efter åtta års forskning togs fram för att med hjälp av nio övningar ge en bild av din fysiska förmåga. Testet är generellt sett indelat i fyra olika delar som hjälper till att kartlägga din förmåga så exakt som möjligt. Dessa är bedömning av aktuell fysisk förmåga som beskriver hur aktiv du själv tycker att du är. Därefter ges en bedömning av testpersonalen. Därefter får du som patient själv bedöma hur ansträngande uppgiften var. Efter det bedömer testpersonalen din ansträngning med hjälp av att analysera din smärtbild.

 

KOF-metod

KOF, Krav och Funktionsschema, är en ny metod för att undersöka balansen mellan arbetskrav och funktion i befintligt arbete.
KOF metoden är en dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. Med hjälp av en strukturerad intervju identifieras de faktorer som bör granskas närmare vid obalans mellan kraven som det befintliga arbetet ställer och funktionsförmågan som den enskilde medarbetaren har.
Totalhälsan har kunskapen att genomföra denna metod vid en arbetsförmågebedömning.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida