Med diagnostiskt ultraljud får du som patient en korrekt diagnos
och en effektiv behandling av dina besvär

Boka tid online 
eller ring 018- 10 22 70

Diagnostiskt Ultraljud

 

Vad är diagnostiskt ultraljud?
Diagnostiskt ultraljud används för diagnostisera skador i rörelseapparaten, alltså leder, ledband, senor och muskler. Maskinen skickar in ofarliga signaler via en handenhet in i det område som ska undersökas. När signalerna återvänder så skapas en bild. Bilden ses i nutid och man kan bland annat upptäcka senskador, muskelrupturer, svullnader och inflammationer.

Indikation för ultraljudsundersökning?
Indikation för UL-undersökning är;
-Kronisk värk – Misstanke om muskel eller senskada
-Trauma, om slätröntgen är gjord innan
-Instabilitet
-Ledsvullnad
-Ledbandsskada
-Överbelastningsskada
-Artrosförändringar
-Slemsäcksinflammationer
-Inflammation i senor
-Kärlinväxt i senor
-Inklämningsproblematik
-Kalkinfällningar

Kontraindikation för ultraljudsundersökning?
Rygg och nacke är inget man rekommenderar att undersöka med diagnostiskt ultraljud och vid trauma är det bra om slätröntgen är gjord innan eventuell ultraljudsundersökning. Gravida ska inte göra diagnostiskt ultraljud då det är andra frekvenser än vid ultraljud av foster. I dagsläget finns inga konstaterade bieffekter av ultraljudsdiagnostik. Eventuell värmeökning kan upplevas.