Totalhälsan håller regelbundet utbildningar och föreläsningar för föreningar, organisationer och företag. Vi erbjuder ett brett utbud med allt från idrottsskador till ergonomi- och ledarskapsutbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar till företag och grupper som syftar till att öka medvetenheten och förebygga ohälsa.
Utbildningar kan ske på flera nivåer för både chefer, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor, hälsa och ekonomi.

Ett urval av utbildningar som kan erbjudas är;
-AFS 2005:6 -lagstadgade hälsokontroller
-AFS 1998:1 -bär och lyftteknik
-Arbetsskador
-Ergonomi

-Kost och motion
-Idrottsskador

-HLR grundutbildning
-D-HLR fördjupade kunskaper om hjärtstartare

-Stresshantering
-Kommunikation och relation

-Arbetsmiljö, BAM
-Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
-Internkontroll/skyddskommitté

Det går även att skräddarsy en föreläsning som passar just det ni behöver, tag kontakt med oss så ordnar vi detta.

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida.