Hos oss på Totalhälsan kan ni få de flesta slags intyg utfärdade

Intyg

 

Körkortsintyg

Vi utfärdar alla typer av körkortsintyg i enlighet med Transportstyrelsens krav. Vi hjälper både företag och privatpersoner.

Läkarintyg: körkortsintyg A ,B, C, CE, D och DE.

Medtag följande till ert besök vid Totalhälsan;
-Giltig legitimation
-Egna glasögon

 

Alkohol och narkotika/läkemedel

Alkolås

Medtag följande till ert första besök vid Totalhälsan;
-Giltig legitimation
-Körkortsföreläggandet från Transportstyrelsen
-Journalkopior om ni tidigare varit i kontakt med beroendevården

 

 

Sjöfartsintyg

Ett sjöfartsintyg är obligatoriskt för personer som arbetar på sjön. Intyget som utfärdas av läkare anslutna till sjöläkarwebben, är uppdaterat enligt de nya kraven i internationella STCW-konventionen.

 

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida